Vrije Hoeve

beschermingsbewind en advies

(placeholder)

Het eerste contact vindt plaats door een telefonische aanmelding door een zorgverlener of familielid. De huidige situatie wordt kort besproken en er wordt een kennismakingsgesprek gepland. Het kennismakingsgesprek vindt plaats bij de cliënt thuis of in de zorginstelling. In dit gesprek maken we persoonlijk kennis en bespreken we de werkwijze van de bewindvoering.

Aan het einde van het gesprek worden de afspraken die in het gesprek gemaakt zijn vastgelegd in een plan van aanpak. Ook wordt er samen een verzoekschrift ingevuld om bewindvoering aan te vragen, welke door ons naar de rechtbank verzonden wordt.


Enkele weken na de verzending van het verzoekschrift volgt een uitnodiging voor een zitting bij de rechtbank. Bij de zitting is de bewindvoerder, cliënt en zorgverlener of familielid aanwezig.


Zodra de kantonrechter het bewind uitspreekt, open ik een beheerrekening waarop het inkomen binnenkomt en waarvan de vaste lasten betaald worden. Een privé-rekening waarop het leefgeld wordt overgemaakt en een spaarrekening. Ik maak jaarlijks een plan van aanpak, een begroting en leg rekening en verantwoording af aan jou en de kantonrechter. Indien nodig zal ik betalingsregelingen treffen voor ontstane achterstanden. Bij problematische schulden begeleid ik de aanvraag voor een schuldregeling naar de schuldhulpverlening.


Ook vraag ik inkomensondersteunende voorzieningen voor je aan, zoals tegemoetkomingen, kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen en waterschappen, huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand en doe ik de belastingaangifte.


Alle instanties worden aangeschreven zodat de poststukken bij mij binnen komen ter behandeling. Je hoeft je niet meer om de post te bekommeren.


De Vrije Hoeve heeft een samenwerking met Neo Bewindvoering die bij afwezigheid de continuïteit en bereikbaarheid waarborgt. Daarnaast is er een samenwerking met Jalans Mentorschap.